Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

A checkbox pipálásával - az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - hozzájárulok, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje. Tudomásul veszem, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, akár egy kattintással.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben rendel a webáruházunkból, úgy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őriznünk a számlán szereplő személyes adatait.

Ügyfélszolgálat / Üzemeltető adatai

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Nyitva tartás: H-P: 8:00-18:00
Telefonszám: +36-30-492-3530
E-mail cím: ugyfelszolgalat@illatekszer.hu
Kapcsolattartó: Bajnai Noémi

Üzemeltető adatai:
Bajnai Noémi egyéni vállalkozó
Székhely: 8431 Bakonyszentlászló, Fenyves utca 3
Levelezési cím: 9022 Győr, Bisinger József sétány 18. 1/6
Adószám: 60230344-1-28
Közösségi adószám: HU60230344
Adatvédelmi nyilvántartásba vételi szám: NAIH-5793/2012

1.    A webáruházba történő regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat Bajnai Noémi egyéni vállalkozó (székhely: 8431 Bakonyszentlászló, Fenyves utca 3, adószám: 60230344-1-28, adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-5793/2012.), a továbbiakban „Üzemeltető” bizalmasan kezeli, és harmadik fél részére ki nem adja.

2.    Az Üzemeltető csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen megad a regisztrációjakor, ezen adatokat kizárólag a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos célokra használja fel.

3.    Az Üzemeltető kizárólag olyan személyes adatokat rögzít, amelyek a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenek, a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos cél elérésére alkalmasak és azt csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdését jelezze az ugyfelszolgalat@illatekszer.hu e-mail címen.

4.    Az Üzemeltető gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Üzemeltető az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

5.     Az Üzemeltető szerverei egyes esetekben automatikusan regisztrálják a Felhasználók, illetve az oldalon böngészők IP-címét, az általuk használt operációs rendszert, böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítja, szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Megfelelő technikai megoldásokkal biztosít, hogy a nyilvántartásban tárolt adatok a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal közvetlenül semmilyen formában ne legyenek összekapcsolhatók és a Felhasználókhoz rendelhetők.

6.    Az Üzemeltető egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, cookie-t helyeznek el a Felhasználók számítógépén. A cookie-k a Felhasználók azonosításának célját szolgálják. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha az Üzemeltető előzetesen tájékoztatja a Felhasználót ennek ellenkezőjéről, ez esetben bizonyos szolgáltatások használatához a böngészőben a cookie-k használatát engedélyezni kell, enélkül az adott szolgáltatás működésképtelen.

7.    Az Üzemeltető a megrendelés folyamán rögzített adatokat a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

8.    Az Üzemeltető az adatkezelési tevékenységét bejelentette az adatvédelmi nyilvántartásba. Az Üzemeltető adatkezelő nyilvántartási azonosítószáma: NAIH-5793/2012. Az Üzemeltető adatkezelésével kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: 06-1-391-1400).

Copyright © Illatekszer.hu All Right Reserved